A A A

Firma

Firma Akcent Europe współpracuje z osobami prywatnymi, pracodawcami i stowarzyszeniami w zakresie realizacji wymagań dotyczących nauki języka angielskiego. Dzięki osobistym, interaktywnym kodom dostępu, możemy zaoferować kursy szkoleniowe języka angielskiego dopasowane do indywidualnych potrzeb klientów po bardzo przystępnych cenach.

Kody dostępu Akcent Europe umożliwiają firmom i szkołom językowym dostarczenie pracownikom bądź słuchaczom kursów języka angielskiego on-line, z których mogą korzystać w czasie zajęć lub w czasie wolnym. Postępy w nauce można monitorować, zaś dane statystyczne można łatwo opracować w celu przygotowywania raportów na temat wyników pracy uczniów i skuteczności kursu.

Korzyści

1.Oszczędność kosztów poprzez poświęcanie mniejszej ilości czasu na dojazdy i obecność na zajęciach w klasie

2.Możliwość oceny poziomu znajomości języka angielskiego słuchaczy przed rozpoczęciem oraz w trakcie kursu dzięki ocenie on-line

3.Kody dostępu ułatwiające słuchaczom naukę języka zgodnie z ich własnymi możliwościami

4.Doskonałe narzędzie do nauki i korzystania z języka poza zajęciami dostępne przez całą dobę, siedem dni w tygodniu

5.Możliwość monitorowania postępów w nauce

6.Natychmiastowy dostęp do statystyk umożliwiający opracowywanie raportów dotyczących wyników oraz postępów w nauce

Aby uzyskać więcej informacji, spotkać się z naszym przedstawicielem lub otrzymać ofertę prosimy o kontakt info@akcenteurope.com.pl